Enota reševalnih psov škd bk

Enota, ki rešuje življenja.

ustanovitev in delovanje erp

Enota reševalnih psov ŠKD Bela krajina je bila ustanovljena 25. 2. 2017. Delujemo pod okriljem vseh treh belokranjskih občin (Črnomelj, Metlika, Semič) in Kinološke zveze Slovenije.

 

Vodja enote je Jani Željko.

Za več informacij kontaktirate vodjo enote. Pošljete lahko elektronsko sporočilo na: jani.zeljko@gmail.com

šolanje psov IN TRENINGI ERP

Člane in njihove štirinožne prijatelje usposabljamo za iskanje ponesrečencev v ruševinah, iskanje pogrešanih v naravi in iskanje zasutih v snežnih plazovih. Šolanje poteka skozi celo leto, ne glede na vremenske razmere. Dobivamo se dvakrat tedensko. Ob sredah na poligonu treniramo poslušnost in premagovanje ovir, ob koncih tedna pa na različnih lokacijah urimo iskanje oseb. Poleg rednih treningov se udeležujemo tudi letnih taborov, lavinskih tečajev, vaj in drugih prireditev.

Vodnik reševalnega psa je lahko vsaka polnoletna oseba, ki ima veselje do gibanja v naravi in smisel za timsko delo. Zaželena je možnost lastnega prevoza.

Za reševanje so najprimernejši psihično stabilni srednje veliki psi, ki so dovolj gibčni, vztrajni pri delu in dobro vodljivi. Biti morajo zdravi in v dobri kondiciji. Psi ne smejo biti agresivni do ljudi, psov in ostalih živali.

Da izšolamo reševalnega psa (tj. da naredimo izpit), običajno traja 2–3 leta.

Usposabljanje reševalnega para poteka vse do upokojitve reševalnega psa.

Reševanje ni hobi, je način življenja!