Spoštovani člani in članice!

Vljudno vas vabimo na redni občni zbor društva, ki bo v petek, 1. marca 2024, ob 18:00 v naši brunarici na Vražjem kamnu.

 

Dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva – zapisnikarja in dva overovatelja
  2. Poročilo predsednika društva
  3. Poročilo blagajnika
  4. Poročilo predsednika komisije za šolanje
  5. Poročilo predsednika nadzornega odbora
  6. Razrešitev dosedanjega vodstva in izvolitev novega vodstva za obdobje dveh let (2024-2026).
  7. Razrešitev dosedanjega in izvolitev novega nadzornega odbora in disciplinske komisije za obdobje
  dveh let (2024-2026).
  8. Plan dejavnosti za leto 2024
  9. Razno

Vljudno vas naprošamo, da svojo udeležbo potrdite:

 • predsedniku društva Stepan Janezu na tel. št. 031 633 720,
 • tajnici društva Tanji Čurk …….………….tel. št. 040 293 013 ali
 • na elektronski naslov društva: skdbelakrajina@gmail.com.

Veseli bomo vaše udeležbe!

Predsednik Janez Stepan

Share This